robinsonfus.pl

Stały nadzór BHP w Radomiu

Agencja Usługowa KODEX to zespół specjalistów z dziedziny BHP z Radomia. Oferujemy klientom usługę polegającą na szeroko pojmowanej obsłudze firm w obszarze prawa pracy, spraw pracowniczych, ubezpieczeń społecznych, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Podpisując umowę z zakładem pracy na kompleksową obsługę pełnimy funkcję służby bhp, którą pracodawca ma obowiązek utworzyć. Jako wspomniana służba zajmujemy się przede wszystkim kontrolą i doradztwem. Nadzór przez nas pełniony ma charakter ciągły.Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom warunków, które umożliwią im bezpieczne wykonywanie powierzonych obowiązków.Nasza rola polega na sprawdzaniu, czy istotnie zostały one stworzone i czy nie ulegają pogorszeniu na przestrzeni czasu. Systematyczne kontrole, na przykład stanu maszyn i urządzeń pozwalają na ustalenie, czy działają one prawidłowo, są bezpieczne w użytkowaniu. Poprzez rzetelne prowadzenie działań dbamy nie tylko o pracowników, ale i pracodawców. Dobre warunki w pracy wpływają na zwiększenie komfortu załogi i wzrost wydajności prowadzonych przez nich działań. Zaś sam pracodawca może być spokojny, gdyż posiada pewność, że ktoś fachowo sprawdza bezpieczeństwo jego zakładu, co minimalizuje ryzyko zagrożeń oraz pozwala na uniknięcie konsekwencji związanych z ewentualnym niedopełnieniem spoczywających na nim powinności.W ramach obsługi oferujemy firmom również profesjonalne doradztwo. Zajmujemy się przygotowywaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. Mogą nimi być regulaminy, instrukcje obsługi urządzeń i maszyn. Zgłaszamy do pracodawcy uwagi na temat zaistniałych zagrożeń i składamy propozycje działań zmierzających do ich usunięcia. Pracujemy w sposób solidny i niezawodny, dzięki czemu każdy zakład pracy jest z nami bezpieczny.Agencja usługowa KODEX
Krukowskiego 1
26-600 Radom
tel. 048 331-12-1

Zobacz także:

Prace magisterskie

Prace magisterskie

Szukasz warsztatów dla swojego dziecka w Poznaniu - koniecznie sprawdź GO4Robot

Szukasz warsztatów dla swojego dziecka w Poznaniu - koniecznie sprawdź GO4Robot